wz

Hartenštejn

Zříceniny hradu Hartenštejna stojí na osamělém kopci u Bochova na Karlovarsku. Hartenštejn, který se poprvé zmiňuje roku 1473, patří k hradům pozdní gotiky. Byl vybudován Jindřichem z Plavna a sloužil hlavně jako vojenský opěrný bod. Zpustl po připojení k Andělské hoře počátkem 17. století. Hartenštejn vyniká velmi důmyslnou dělostřeleckou obranou, zajišťovanou ... (tajenka) chránícími tři strany. Čtvrtou stranu chránila polygonální bašta, z níž vystupovala polookrouhlá baštička. Součástí obranného systému byla přístupová cesta. Ta byla vedena tak, že příchozí musel projít kolem všech tří věží.

Kris kros 040

3
ESA
HON
KRA
NÝT
RÝN
VID
VŮZ
4
ATOL
LÁVA
NOŽE
OHON
5
MAMON
RÁDCE
SKRYT

6
KAZETA
PENTAN
7
ABONENT
ALEMANI
EMENTÁL
INDUKCE
INVENCE
KANONÝR
LAMINÁT
LISTINA
LITEVCI
MATADOR
MÁVÁTKO
NOSÍTKO
PORYBNÝ
SAMOHYB
SILIKON
STRÁZNĚ
VELIKÁN
VELITEL
VÝLEVKA
ŽELÍZKO

17
tajenka

Zdroj: Panoráma křížovek 4/2003, str. 5.

Řešení


Zpět