wz

Hasištejn

Hrad Hasištejn, který stojí nedaleko Prunéřova, byl založen na počátku 14. století na ochranu důležité cesty z Čech do Lipska. Jeho zakladatelem mohl být král Václav II. Pro svůj význam byl Hasištejn zanesen jako nezcizitelný v zákoníku Karla IV. ... (tajenka). V roce 1418 jej dobylo vojsko Václava IV., neboť tehdejší hradní pán podnikal loupežné nájezdy na královský majetek. Za rozsáhlé přestavby ke konci 15. století bylo zdokonaleno opevnění, ale již počátkem následujícího věku přestal Hasištejn sloužit jako sídlo vrchnosti a po požáru roku 1560 zpustl. Nejstarší části hradu je jádro s válcovou věží, na opačném konci jádra stál palác. Později přibyl mimo jiné parkán, hranolová brána a dvě bašty.

Kris kros 041

3
SYN
ŠAT

4
ADAM
KILO
OPAT
ORBA

5
KOLOS
NÁPIS
NITRO
PÁDLO
PĚTKA
RUINA
TENIS
TRÁVA
TUBUS
TYRAN
6
SNÍTKA
SPRÁVA

7
AUTOTYP
BOKORYS
CENNOST
DOŠKÁŘI
JAPONCI
LIKÉRKA
MINISTR
NÁLEVKA
OSTRAHA
PISÁTKO
PONORKA
RASISTA
SASANKA
SELANKA
TITRACE
TRAKTÁT

16
tajenka

Zdroj: Panoráma křížovek 4/2003, str. 52.

Řešení


Zpět