wz

Luděk Marold

Malíř a ilustrátor Luděk Marold (1865-1898) byl vyloučen ze studií na Akademii výtvarných umění pro urážlivé chování k vyučujícím ... (tajenka). Studia dokončil v Mnichově, kde získal svou první zakázku na časopisecké a knižní ilustrace, v Paříži se věnoval tvorbě plakátové. Nejvýznamnější jeho prací byla zakázka pro Výstavu architektury a inženýrství, kdy vytvořil malbu panoramatu bitvy u Lipan.

Kris kros 045

3
ARA
BĚS
OKA
OSY
ROD
STA
ŠLE
TMA
ZLO
4
DRÁB
MALI
NOSY
OPAK
OPIS
ŠPÁS
5
KMOTR
MOCHNA
OVOCE
PANEL
RACEK
SYKOT
TITUL
TOPOL
TROCHA
VRAZI
6
KOLIKA
POKUSY
7
AMETYST
AUTOMAT
DOBROTA
EKRAZIT
KOSTICE
LIPNICE
NADLOŽÍ
NOSOVKA
OCHOTNÍK
PODPORA
POPRAVA
SESTAVA
SEŠLOST
STÁLICE
TORPÉDO

15
TAJENKA

Zdroj: Křížovka na každý den roku 2002, str. 241.

Řešení


Zpět