wz

Josef Mánes

Autorem návrhů pro prapor ... (tajenka) byl Josef Mánes (1820-1871). Pocházel z významné umělecké rodiny - malířství se věnoval jeho otec Antonín i strýc Václav a později i mladší bratr Quido. Námětem jeho děl býval nejčastěji prostý venkovský lid, což bylo patrné i z jeho knižních ilustrací (Rukopisy, B. Němcová), byl také výborným portrétistou. Vytvořil také dvanáct obrazů měsíců, které zdobí Staroměstský orloj.

Kris kros 046

4
AMUR
AUTO
PÍPA
SOKL
5
ASTAT
ATEST
CENÍK
ČENĚK
DLÁTO
DŮTKA
LARVA
LEMUR
OVACE
PANDA
PATRO
POVYK
SÝPKA
TABÁK
VIDLE
VRATA
6
PŘÍCHOD
STRUNA
7
ADAPTÉR
AKROBAT
ELEVACE
KARAKAL
KYVADLO
NÁSTROJ
NEPLECHA
ONDATRA
OPLATKA
OPRAVNA
POLOČAS
POSTAVA
PRASKOT
VÝMĚNÍK

12
TAJENKA

Zdroj: Křížovka na každý den roku 2002, str. 250.

Řešení


Zpět