wz

František Hrubín

Jedním z největších českých literátů byl František Hrubín (1910-1971), jehož sbírky Špalíček či ... (tajenka) patří mezi základní díla dětské literatury. Byl také významným dramatickým autorem - první divadelní hra Srpnová neděle byla na programu Národního divadla s K. Högrem v hlavní roli a stejně jako i následující dílo Romance pro křídlovku byla zfilmována.

Kris kros 047

3
ANO
ARA
ČAD
KLK
MYS
ROK
TLO
TMA
VÝR
4
ANNA
CHLUP
KRKY
MOST
OKAP
RMEN
5
AGÁVE
ČINNÁ
KLOPA
KOLIE
LEKCE
MALBA
OBORA
RACEK
ROTOR
SUKNO
6
POČASÍ
SLEPEC
7
EKVÁDOR
ÍRÁNSKÝ
KAMERUN
KULINÁŘ
KUS LEDU
MAKADLO
MATRACE
OBRÁTKA
POKLICE
POPRASK
POSTROJ
SEKAČKA
SKOKANI
SUDLICE
TARMARK

15
TAJENKA

Zdroj: Křížovka na každý den roku 2002, str. 259.

Řešení


Zpět