wz

Josef Svatopluk Machar

Český básník a prozaik Josef Svatopluk Machar (1864-1942) působil několik let jako generální inspektor nově vznikající československé armády. Jeho literární díla z dvacátých a třicátých let byla hluboce pesimistická - cyklus Svědomí věků, Confiteor - věnoval se také psaní vzpomínkových knih na literáty a umělecké osobnosti, či lyrické poezii ... (tajenka).

Kris kros 048

3
KAL
LEV
POP
ROV
TMA
VŠI
4
KRBY
STAV
5
BIDLO
CEPÍN
IMAGE
TERNO
6
FRACEK
LIBELA
STARCI
VIDINA
7
ABOLICE
BUK A DUB
CELIBÁT
LETOVOD
LIBANON
NÁKUPČÍ
NÁLEPKA
NUTNOST
OPRAVNA
OSTŘÍŽI
PÁSOVCI
PROGRAM
PŮVODCI
ROTÁTOR
SUROVEC
TROUSIT
ULIČNÍK
VAKOKRT

16
TAJENKA

Zdroj: Křížovka na každý den roku 2002, str. 268.

Řešení


Zpět