wz

Josef Nesvadba

Nejvýznamnějším představitelem české vědecko-fantastické literatury je Josef Nesvadba (1926). I přesto, že jeho tvorba (Einsteinův mozek, Tarzanova smrt či Tajná zpráva z Prahy) byla vysoce oceňována doma i v zahraničí, nikdy neopustil i svou druhou profesi - medicínu. Od ukončení studií pracoval ... (tajenka), kde se jako jeden z prvních věnoval individuální a kolektivní psychoterapii.

Kris kros 049

4
MEZE
RÁNA
TVOR
VODA
5
DÍRKA
DROGA
HLÍZA
IDIOT
KOLOT
KRAUL
KUKLA
NITKA
OVACE
PLOCHA
POPIS
ŘEMEN
TANCE
TEPNA
TREFA
VĚDRO
7
ADAPTÉR
AMONIAK
EMENTÁL
CHROMITY
LOGOTYP
MOCNÁŘI
ODPOČET
OSTATEK
PADAVKY
PORADCI
PŘÍSLIB
REALITA
STAROST
STAŘENA
TUHÝ KOV
UČEDNÍK

16
TAJENKA

Zdroj: Křížovka na každý den roku 2002, str. 277.

Řešení


Zpět