wz

Jiří Mucha

Český spisovatel Jiří Mucha (1915-1991) pracoval také jako válečný zpravodaj BBC a ... (tajenka) v Anglii. Z této doby čerpal i při psaní svého díla Oheň proti ohni, který byl napsán formou válečného deníku. Byl překladatelem i reportérem, vydal několik cestopisů, i autorem autobiografie Podivné lásky i monografie o životě svého otce Alfonse Muchy.

Kris kros 051

3
MAN
RYS
TLO
4
NOPY
ROSA
TETA
VSYP
5
ASTAT
AVAŘI
DLAHA
KURIE
TÁBOR
TITÁN
6
MODŘÍN
MOROUS
7
AMETYST
ČINITEL
DODÁVKA
ESKARPA
EVROPAN
KABARET
KOMPOST
NADUTEC
NÁMĚSTÍ
NUTNOST
OBALEČI
PANÁČEK
PERIODY
POSTROJ
PROPAST
PŘÍSTAV
STAŘENA
STO ROKŮ
TVRDOST
VŘETENO

17
TAJENKA

Zdroj: Křížovka na každý den roku 2002, str. 295.

Řešení


Zpět