wz

Otakar Španiel

Český sochař a řezbář Otakar Španiel (1881-1955) se proslavil i jako medailér. Z jeho dílny pocházely i návrhy některých československých mincí, nejvýznamnějším návrhem byla mince z roku 1921 (v hodnotě 1,- Kč), a vojenská vyznamenání či medaile. Není možné zapomenout ani na jeho velké reliéfy ... (tajenka) (J. Mánes, B. Smetana) stejně jako na návrh západních dveří chrámu sv. Víta.

Kris kros 053

3
DĚS
HRA
LOS
OJE
PUK
RÝN
VES
VRT
4
AURA
KONĚ
KÓTA
MALI
5
DRAŽE
LOVCI
LÝTKO
OBČAN
OLOVO
ROSOL
SLONI
SOBOL
TERNO
TLAPA
TVRDÝ
UBRUS
6
OSMIUM
ÚSLOVÍ
7
AUTOMAT
BABOČKA
ÉTEROVÝ
KUS LEDU
LIHOVAR
LOGOTYP
NOSNOST
ODDĚLIT
PODLOŽÍ
PRASKOT
PRAVOST
SELANKA
STARTÉR
TRAKTOR
YPERITY
15
TAJENKA

Zdroj: Křížovka na každý den roku 2002, str. 313.

Řešení


Zpět