wz

Bořek Šípek

Český designér a architekt Bpřek Šípek (1949) je ... (tajenka) designér roku 1989. Dlouhá léta prožil v zahraničí, kde se věnoval své vlastní tvorbě i práci pedagogické. Po návratu do Čech působil jako pedagog na vysoké škole uměleckoprůmyslové. K jeho významným počinům patřilo i architektonické zpracování pracovny prezidenta republiky.

Kris kros 054

3
STA
ZLO
4
ALKA
DOBA
ŠERO
UPÍR
5
ARARA
AUTOR
PADÁK
ROSOL
6
NOVOTA
TANKER
7
BUTANOL
CYLINDR
DIVERZE
KOPÝTKO
LETADLA
LISTOVÍ
MONOLIT
NÁBYTEK
NADÁVKA
NÁSYPKA
PARAPLE
PÁRÁTKA
PŘADENO
PŘEKLAD
PŮDORYS
RADIACE
REKTOŘI
STAŘENA
STRÁZNĚ
TOBOLKA

16
TAJENKA

Zdroj: Křížovka na každý den roku 2002, str. 322.

Řešení


Zpět