wz

Osvald Polívka

Autorem projektu na ... (tajenka), nacházející se v Praze na Mariánském náměstí, byl architekt Osvald Polívka (1859-1931). Byl jedním z nejvýznamnějších tvůrců přelomu století, podílel se na největších stavbách v Praze (Topičovo nakladatelství, Dům u Nováků v Praze ve Vodičkově ulici či Zemské banky). Na většině projektů spolupracoval s malířem J. Preislerem a sochaři J. Mařatkou či L. Šalounem.

Kris kros 058

3
DAR
DĚS
CÍN
KOV
LVI
OKR
SRP
4
DĚVA
LEST
SKOT
STEP
SUPI
ŠEDÁ
5
ADICE
AGÁVE
AVAŘI
IKONA
KONTA
LVÍČE
MAMON
POSED
ROTOR
SOJKA
TWIST
ULICE
VIDLE
7
ANTIMON
BARONKA
DEVIANT
ELEMENT
INDIÁNI
NÁPRAVA
PÁSOVEC
PIVOŇKA
PLÁSTEV
PURISTÉ
RADLICE
SEDADLO
SELADON
STROMEK
TŘESKOT
VESLAŘI
VÍC JASU

17
TAJENKA

Zdroj: Křížovka na každý den roku 2002, str. 358.

Řešení


Zpět