wz

Průkopníci naší atletiky

K průkopníkům atletiky v českých zemích v letech 1884-1897 patřily trojice bratří Malečků a Rudlů. Josef Maleček si dělal podrobné zápisy o sportovních akcích, do vojenského kufříku pečlivě ukládal papírové medaile a ručně malované diplomy, ručně psané propozice ... (tajenka). Umožnil tak rekonstruovat počátky naší atletiky. Bratři Rudlové byli nejen vynikajícími sportovci, ale i organizátory a mecenáši.

Kris kros 064

3
DNA
LEP
PAS
PÝR
RAS
TLO
TRS
VAL
VŠI
4
ALKA
IRIS
KOLO
TVAR
VATA
VOUS
5
AVAŘI
IMAGE
NULÁK
RUSKO
RÝTKO
SLOVO
SUŘÍK
TÁHLO
TATAR
TRDLO
6
KOLONA
PATISK
7
INTRIKA
JISTOTA
KOSTELY
LISTINA
LITEVCI
NESHODA
OSTROVY
OSTŘICE
POROTCI
POSTAVA
PROSLOV
RASISTÉ
RAZANCE
ROPOVOD
SOUKOLÍ

13
TAJENKA

Zdroj: Křížovka na každý den roku 2004, 21.2.

Řešení


Zpět