wz

Tropické deštné lesy

Tropickým deštným lesům dnes hrozí naprostá zkáza. Mýcení a drancování nížinného deštného tropického pralesa na Filipínách, v Malajsii a v západní Africe je tak rychlé, že v těchto oblastech již tento druh lesa téměř zmizel. Středoamerický deštný prales při dnešním tempu přeměny Amazonie v kulturní krajinu přežije o málo přelom tohoto tisíciletí. V současnosti je tak ohroženo asi ... (tajenka) rostlin a živočichů.

Kris kros 070

3
ARA
ESO
NOK
RUM
TLO
TMA
VES
ZLO
4
EURO
HOŠI
MOLO
OTĚR
5
ALIBI
CIVIL
KANÁL
KANEC
NÁPIS
NEPÁL
NITRO
ODBOR
PLOCHA
PRAVÁ
PYROP
TUREK
6
KAPLAN
KORÁLE
7
CENOVKA
CESTÁŘI
EKRAZIT
EUFORIE
HLUBINA
KONIPAS
NÁPLAST
PĚT ROKŮ
POLE LNU
PONOCNÍ
RÁKOSKA
ROPOVOD
STATORY
TEMNOTA
VODOPÁD
15
TAJENKA

Zdroj: Křížovka na každý den roku 2004, 15.4.

Řešení


Zpět