wz

Historické radnice XXXIII.

Osada Kašperské hory vzniklá ve 13. století u dolů na zlatou rudu byla povýšena nejprve na město horní a roku 1584 na královské. Původní radnice byla renezanční, když obec koupila panský dům a roku 1597 si radnici nově vystavěla. Vnější podobu na sebe vzala až barokní přestavbou roku 1698, jak praví nápis v levém štítu. Jednopatrová budova vznikla spojením dvou domů o nestejné linii, takže levá strana předstupuje. Přízemí je rustikované, vstup asymetrický. Okna v patře od sebe oddělují ... (tajenka). Nad hlavní římsou se zvedají tři krásné štíty s bohatou štukovou výzdobou. Krajní volutové jsou stejné, za odlišným středním štítem s hodinami je umístěna věžička s lucernou a cibulovou bání. Přízemní místnosti jsou sklenuty plackami, patro plochostropé.

Křížovka 698

VODOROVNĚ: A. Potopení; žlábek na ušním boltci; žena ztrativší manžela. - B. Označení našich letadel; druh horniny; nepohoda; palivo. - C. Větřík; značka francouzské hořčice; sklady sypkých materiálů; středová čára. - D. Lehká mlha; vydat plody; druh pepře; značka astatu. - E. Tajenka. - F. Předložka; první žena; visící kůže na krku; anglicky "hledět". - G. Tlumok; svobodný statek; značka počítačů; tvoje. - H. Kůň orientálního původu; trnitý strom; stopa; název české hlásky. - I. Katan; cizokrajní dravci; neodborníci.

SVISLE: 1. Uvolňovat. - 2. Africký žirafovitý savec; likérníky. - 3. Inu; neoblečeně; pohřební hostina. - 4. SPZ Opavy; vinorodý keř; ano. - 5. Evropan; jméno herce Aldy. - 6. Černý turmalín; smyčky. - 7. Značka našich autobusů; ještě. - 8. Třebaže; slovenské ženské jméno; tahle. - 9. Zvýšený tón; atom téhož prvku lišící se hmotností. - 10. Spojka; vrážeti rohy. - 11. Český herec; mužské jméno. - 12. Předložka; směnečný ručitel; značka pokrmového tuku. - 13. Mužské jméno; sídlo v Etiopii; SPZ Karviné. - 14. Obtížný hmyz; traper. - 15. Lékárníci (zastarale).

Pomůcka: Adot, look, skafa.

Zdroj: Panoráma křížovek 4/2003, str. 53.

Řešení


Zpět