wz

František Kmoch

František Kmoch (1848-1912), český kapelník a skladatel. Učil se hudbě v rodných Zásmukách, vystudoval učitelský ústav a jako učitel působil v řadě obcí okolo Kolína. V roce 1871 založil .. (tajenka); z něhož se později stal známý dechový orchestr, který se dnes jmenuje Městská hudba Františka Kmocha. První úspěch získal v roce 1873 v Praze při odhalení Jungmannova pomníku. Kmoch se svou hudbou objel celý svět a všude dosáhl velkého úspěchu. Napsal asi 500 skladeb, zejména však upravoval lidové písně tak, že měnil původní rytmus a tempo zpravidla na pochod. Jeho skladby posilovaly české národní vědomí za Rakouska-Uherska i za fašistické okupace. K jeho nejznámějším skladbám patří Kolíne, Kolíne ..., Muziky, muziky ..., Jarabáček, Na stříbropěnném Labi aj.

Křížovka 699

VODOROVNĚ: A. Brzdit (řídce); česká hora; opuchlina. - B. Staroital; rumištní bylina; elektroda. - C. Provádět volbu; část Londýna; stará zbraň; citoslovce radosti. - D. Oprat; pružná větev; výnos vkladu; beduínský plášť. - E. Ledovcový kotel; 2. díl tajenky; tímto způsobem. - F. Osobní zájmeno; pokolení; ukazovací zájmeno; odplata. - G. SPZ Kolína; hudební nástroj; provinění; kožešinové zvíře. - H. Výhodná koupě; zasedání; okolo. - I. Hudební značka; mládě kosa; zábavní podnik.

SVISLE: 1. Chmelový mok; zámotek. - 2. Čalouněné lůžko; smyčka. - 3. 1. díl tajenky; sleva z ceny. - 4. Slitina kovů; vytýčená cesta. - 5. Litevské platidlo; část Prahy. - 6. Ruské jezero; hrouda (zastarale); SPZ Sokolova. - 7. Roury; vesnice. - 8. Ovinouti se. - 9. Hrdina; působení. - 10. Název značky dusíku; části rukou; ruský souhlas. - 11. Umělecký směr; paroháč. - 12. Jiný; druh kávy. - 13. Milostně toužit; 3. díl tajenky. - 14. Předložka; dítě. - 15. Eskymácký člun; sídlo v Uzbekistánu.

Pomůcka: Alat, Hook, Ik.

Zdroj: Panoráma křížovek 4/2003, str. 56.

Řešení


Zpět