wz

Rozhledny LVI.

Bučina je zalesněný vrch, který se tyčí do výšky 582 metrů nad mořem přímo nad obcí Kyselka na Karlovarsku. Těsně pod vrcholem shlíží do údolí malá kamenná ... (1. tajenka), o které mnoho lidí ani neví. Okolo roku 1880 ji nechal postavit karlovarský podnikatel Jindřich Mattoni, který koupil obec Kyselka i s jejím nejbližším okolím od rodu Černínů. Ten obec i okolí zvelebil a proslavil, nechal postavit nové lázeňské objekty a parky a vyvedl ... (2. tajenka) do stáčíren. Dnes je závod Mattoni největším výrobcem minerálních vod u nás. Rozhledna měří zhruba 10 metrů a lze na ni vystoupit po 62 schodech. Pěkný výhled je pouze ve výseči od jihozápadu k severu, neboť v ostatních směrech brání výhledu vzrostlé stromy. Bohužel dnes patří k těm zapomenutějším rozhlednám.

Křížovka 701

VODOROVNĚ: A. Výhra na dvě čísla; druh syntetického kaučuku; svážení; námořní poddůstojník. - B. 1. tajeka. - C. Bývalá značka čepelek; podlahové krytiny (obecně); stařena (obecně); ohleduplnost. - D. Velký korýš; název řeckého písmene; plavidlo (zastarale); cizí mužské jméno. - E. Zkratka pro desetinné třídění; minulý; asijský jelen; pobřežní hráz; osobní zájmeno. - F. Osvědčení; chlapecké jméno; druh lososa; pláštěnka (zastarale). - G. Silná černá káva; ukazovací zájmeno; předložka; balík (obecně). - H. 2. tajenka. - I. Bylinorubec chilský; energie; druh papouška nestora; turistické přístřeší.

SVISLE: 1. Vyhynulý kočovník; terénní sklápěcí vůz. - 2. Kynout na pozdrav; uježděná hladká část cesty (nářečně). - 3. Notes; malé americké prase. - 4. Mezinárodní zkratka souhvězdí Oktant; zaklení. - 5. Bolení; seknutí. - 6. Uvázané; žena. - 7. Chůva (dětsky); jednomocná skupina odvozená od metanu. - 8. Druh papouška; nezhoubné novotvary. - 9. Sibiřské šelmy; slovensky "nikdo". - 10. Na zadním místě; dosna. - 11. Ohyb; umělé hnojivo. - 12. Nedobra; písmeno. - 13. Vědecký postup; pruh. - 14. Ode dne vydání; německy "studený". - 15. Kanadský zpěvák; posvátné město muslimů. - 16. Evropské horstvo; látka s malou vnitřní soudržností.

Pomůcka: kalt, Oct.

Zdroj: Panoráma křížovek 4/2003, str. 65.

Řešení


Zpět