wz

Zakladatel islámu

Arabský náboženský myslitel Muhammad (asi 570-632), u nás známý jako Mohamed, se stal zakladatelem bojovného islámu, víry v jediného boha Alláha, za jehož proroka se považoval. Jeho učení je obsaženo v koránu, který shrnuje údajně jeho výroky. Původně byl obchodníkem z Mekky, z kmene Kurajšovců. Po smrti matky Aminy odešel Muhammad na několik let do pouště. Žil mezi kočovníky a brzy se tam oženil s bohatou vdovou. Sňatek jej finančně zajistil a otevřel mu, ač patrně negramotnému, cestu do nejvyšších kruhů Mekky, kde se seznámil s monoteistickými náboženstvími. Dalších patnáct let prožil Muhammad klidně a spořádaně. Tehdy začal vyhledávat ... (tajenka) v okolí Mekky, kde se mu - podle jeho tvrzení - zjevila roku 610 nebeská bytost. Zprvu ji považoval za samotného Alláha, později "jen" za archanděla Gabriela. Roku 613 vystoupil Muhammad poprvé jako prorok nového náboženství s několika vypracovanými kapitolami koránu, posvátné knihy islámu. Po konfliktu s bohatými kupci musel se skupinou přívrženců odejít z Mekky do Mediny. Když Muhammad zemřel, jeho hrob se stal poutním místem.

Křížovka 702

VODOROVNĚ: A. Balkánský pokrm; ovoce; zpěvohra. - B. Americký hlodavec; plemeno; drobný kopytnatec. - C. Solmizační slabika; smyčka; nenasycený uhlovodík; špádová karta. - D. Domácky Anna; francouzsky "přítel"; ženský hlas; výkonnostní stupeň v džudu. - E. Tajenka. - F. Hrdina; značka kružítek; část obrazu; Sarmat. - G. Jméno Capona; otázka na počet; předložka; systém hodnocení šachistů. - H. tlak; mládě krávy; nekovový prvek. - I. Indický prozaik; domácky Ilja; kladná elektroda.

SVISLE: 1. Pokladna; časná. - 2. Jméno Kische; nadšení. - 3. Psí plemeno; pozdrav. - 4. Značka astatu; starořímský peníz; čin (básnicky). - 5. Kino; souzvuk tónů. - 6. Střihavkovo jméno. - 7. Transformovati. - 8. Popěvek; římských 49; sloní zub. - 9. Symetrála; plošná míra (slovensky); hle (nářečně). - 10. Tmavé pečivo. - 11. Náš spisovatel. - 12. Americký dramatik; nemoc kloubů. - 13. Titul muže; tamta; název nosovky. - 14. Iniciály Maneta; ve velké vzdálenosti. - 15. Pokyn; feudální statek. - 16. Rozpouštědlo; druh hvězdy.

Pomůcka: Odets.

Zdroj: Panoráma křížovek 4/2003, str. 68.

Řešení


Zpět