wz

Historické radnice XXXIV.

Slovanská osada Ostrov ležící pod Krušnými horami, připomínaná již roku 1207, byla povýšena na město v roce 1331. Původní radnice byla roku 1567 zničena požárem a pak několikrát přestavěna. Do nynější podoby byla upravena po velkém požáru v roce 1866. Je to jednopatrová budova s polopředstavěnou věží, do předsunuté lodžie vede oboustranné obloukové schodiště, nad balkonem v patře je městský znak a hodiny. Věž je ukončena vikýři z lomených oblouků a osmibokou střechou. Pozměněna byla též okna zarámováním do štukových rámů s gotickými oblouky a lichou kružbou. Parapet zdobí tři ... (tajenka) - Spravedlnost, Zuzana v lázni a Šalamounův soud. V přízemí je budova trojaktová, pravý trakt je průchozí. Všechny jsou zaklenuty křížovými klenbami kromě obecní síně v patře, jež je plochostropá.

Křížovka 703

VODOROVNĚ: A. Slezské město; skříň (zastarale); ženské jméno. - B. Barvivo na vejce; mužské jméno; těleso; peřej. - C. Přístavní hráze; činit; závodní družstvo; která osoba. - D. Pružná železa; nádoba na zalévání; střední délka vlákna; značka hliníku. - E. Tajenka. - F. Evropan; elektroda; německy "orel"; zlato. - G. Úlomek; vrch u Bělehradu; český malíř; poslání. - H. Listnáč; starci; stuha (řídce); prezent. - I. Jinak zvaný; psovitá šelma; balkánský palác.

SVISLE: 1. Balkánský smrk. - 2. Plody; paže. - 3. Metrové dříví; velká místnost. - 4. Polní míra; ženské jméno; tihle. - 5. Starší mužské jméno; druh střešní tašky. - 6. Zuřivost; britský astronom. - 7. Pořadač; český malíř. - 8. Značka radonu; domácky Anna; značka čisticího prášku. - 9. Pokud (slovensky); uhlák za lokomotivou; Kantovy iniciály. - 10. Biblická osoba; rusalka; popěvek. - 11. Česká barokní památka; vzbouřenec. - 12. Podnik ve Varnsdorfu; služební pořadí. - 13. Kališní lístek; číslovka. - 14. Zasyčení; celer (botanicky); jenž (knižně). - 15. Useň; španělské město. - 16. Pokyn; nánožník (obecně). - 17. Výsledek slučování monomerů.

Pomůcka: adler, Apium, Lérida, sepala.

Zdroj: Panoráma křížovek 4/2003, str. 69.

Řešení


Zpět