wz

František Palacký

František Palacký (1798-1876), český historik, filozof a politik, zakladatel českého dějepisectví. Po absolvování evangelického lycea v Bratislavě, působil jako archivář v rodině hrabat Sternberků. Od roku 1831 byl historiografem Království českého. Zasloužil se o založení Matice české, Zemského českého archivu, muzejního časopisu a edice Archiv český. Podílel se na založení Národního divadla a Svatoboru. V letech 1848-49 vystupoval jako ... (tajenka) českého liberálního politického tábora. Působil jako člen Národního výboru, poslanec ústavodárného sněmu, starosta Slovanského sjezdu a stal se doživotním členem Panské sněmovny. Jeho hlavním životním dílem jsou dějiny národa Českého v Čechách a na Moravě.

Křížovka 704

VODOROVNĚ: A. Ženské jméno; druh kávy; vozidlo. - B. Nádoba u studny; část střechy; opasky (zastarale); ruský souhlas. - C. Ostrovid; spisovat; ruské lívance; římská bohyně úrody. - D. Snad; lesklá tkanina; pytel (nářečně); ohryz. - E. Tajenka. - F. Svobodný statek; slovenská hora; tkanina; tohle. - G. Potřeba vinaře; otázka; záměr; značka tužek. - H. Otec (knižně); součást oblečení; rodové seskupení; část nohy. - I. Město na Floridě; noviny; mazat tukem.

SVISLE: 1. Naše řeka; povrchový důl. - 2. Přidati ocet. - 3. Výčnělek; někdo; SPZ Karviné. - 4. Římská čtyřka; ovoce; sídlo v Surinamu. - 5. Úkosem; paroháči. - 6. Trnovník; výrok. - 7. Šachový výraz; radostně přijímati. - 8. Primát; slitina kovů; značka pro kus. - 9. Velké kolo; tlach. - 10. Pleťový přípravek; šalba. - 11. Panečku; vchod. - 12. Středové čáry; ukazovací zájmeno; výzva k tichu. - 13. Osobní zájmeno; kryt; popravčí. - 14. Prominouti. - 15. Opět; churavět.

Pomůcka: Apico, bliny, Dam.

Zdroj: Panoráma křížovek 4/2003, str. 72.

Řešení


Zpět