wz

Historické radnice XXXIII.

Osada Kašperské hory vzniklá ve 13. století u dolů na zlatou rudu byla povýšena nejprve na město horní a roku 1584 na královské. Původní radnice byla renezanční, když obec koupila panský dům a roku 1597 si radnici nově vystavěla. Vnější podobu na sebe vzala až barokní přestavbou roku 1698, jak praví nápis v levém štítu. Jednopatrová budova vznikla spojením dvou domů o nestejné linii, takže levá strana předstupuje. Přízemí je rustikované, vstup asymetrický. Okna v patře od sebe oddělují ... (tajenka). Nad hlavní římsou se zvedají tři krásné štíty s bohatou štukovou výzdobou. Krajní volutové jsou stejné, za odlišným středním štítem s hodinami je umístěna věžička s lucernou a cibulovou bání. Přízemní místnosti jsou sklenuty plackami, patro plochostropé.

You need Java enabled to view the crossword applet.
Pomůcka: Adot, look, skafa.
Poznámka: Dvouhláska "CH" je nahrazena číslicí 6
Zpět