wz

František Kmoch

František Kmoch (1848-1912), český kapelník a skladatel. Učil se hudbě v rodných Zásmukách, vystudoval učitelský ústav a jako učitel působil v řadě obcí okolo Kolína. V roce 1871 založil .. (tajenka); z něhož se později stal známý dechový orchestr, který se dnes jmenuje Městská hudba Františka Kmocha. První úspěch získal v roce 1873 v Praze při odhalení Jungmannova pomníku. Kmoch se svou hudbou objel celý svět a všude dosáhl velkého úspěchu. Napsal asi 500 skladeb, zejména však upravoval lidové písně tak, že měnil původní rytmus a tempo zpravidla na pochod. Jeho skladby posilovaly české národní vědomí za Rakouska-Uherska i za fašistické okupace. K jeho nejznámějším skladbám patří Kolíne, Kolíne ..., Muziky, muziky ..., Jarabáček, Na stříbropěnném Labi aj.

You need Java enabled to view the crossword applet.
Pomůcka: Alat, Hook, Ik.
Poznámka: Dvouhláska "CH" je nahrazena číslicí 6
Zpět