wz

Historické radnice XXXIV.

Slovanská osada Ostrov ležící pod Krušnými horami, připomínaná již roku 1207, byla povýšena na město v roce 1331. Původní radnice byla roku 1567 zničena požárem a pak několikrát přestavěna. Do nynější podoby byla upravena po velkém požáru v roce 1866. Je to jednopatrová budova s polopředstavěnou věží, do předsunuté lodžie vede oboustranné obloukové schodiště, nad balkonem v patře je městský znak a hodiny. Věž je ukončena vikýři z lomených oblouků a osmibokou střechou. Pozměněna byla též okna zarámováním do štukových rámů s gotickými oblouky a lichou kružbou. Parapet zdobí tři ... (tajenka) - Spravedlnost, Zuzana v lázni a Šalamounův soud. V přízemí je budova trojaktová, pravý trakt je průchozí. Všechny jsou zaklenuty křížovými klenbami kromě obecní síně v patře, jež je plochostropá.

You need Java enabled to view the crossword applet.
Pomůcka: Adler, Apium, Lérida, sepala.
Poznámka: Dvouhláska "CH" je nahrazena číslicí 6
Zpět