wz

František Palacký

František Palacký (1798-1876), český historik, filozof a politik, zakladatel českého dějepisectví. Po absolvování evangelického lycea v Bratislavě, působil jako archivář v rodině hrabat Sternberků. Od roku 1831 byl historiografem Království českého. Zasloužil se o založení Matice české, Zemského českého archivu, muzejního časopisu a edice Archiv český. Podílel se na založení Národního divadla a Svatoboru. V letech 1848-49 vystupoval jako ... (tajenka) českého liberálního politického tábora. Působil jako člen Národního výboru, poslanec ústavodárného sněmu, starosta Slovanského sjezdu a stal se doživotním členem Panské sněmovny. Jeho hlavním životním dílem jsou dějiny národa Českého v Čechách a na Moravě.

You need Java enabled to view the crossword applet.
Pomůcka: Apico, bliny, Dam.
Poznámka: Dvouhláska "CH" je nahrazena číslicí 6
Zpět