wz

Každá křížovka je na tomto webu jako dokument HTML, který je formátován tak, aby se dal vytisknout na list papíru A4. Toto je vhodné řešení pro ty, kteří raději luští křížovky s tužkou, fixem, pastelkou, olůvkem případně pérem v ruce.


Některé křížovky se dají luštit On-line. Po spuštění programu se na stránce zobrazí mřížka, po levé straně 2 až 4 tlačítka a pod křížovkou se nachází interaktivní legenda.

Význam tlačítek

  • SMAŽ VŠE - vymaže vše z křížovky
  • KONTROLA - vymaže z křížovky všechna nesprávně zadaná písmena
  • HELP - odkryje slovo na pozici kursoru
  • ŘEŠENÍ - zobrazí kompletní řešení
Po křížovce se můžete pohybovat pomocí kurzorových kláves nebo myši. Žlutý čtverec indikuje aktivní buňku, šedě zbarvená pole ukazují právě zvolený směr vyplňování (vodorovně nebo svisle); tento směr se dá měnit pomocí kursorových kláves nebo kliknutím myši do žlutého čtverce.

Také můžete kliknout myší na kterékoliv slovo v legendě a aktivní kursor se přemístí na odpovídající místo v křížovce.

Protože angličani při programování tohoto programu nebrali v potaz specifika českého jazyka, a já programovat neumím, byl jsem nucen nahradit písmeno "CH" číslicí "6".

Nemilá zpráva je, že u novějších křížovek (od 250 a výše) už tyto tlačítka nebudou, (zůstane pouze klasická psaná nápověda).


Pozn.
Vlastní program v Javě má velikost 36.3 kB, jednotlivá křížovka maximálně 7 kB, ovšem podle vlastních zkušeností první spuštění chvílku trvá. Jakmile je program zaveden v paměti, načtení dalších On-line křížovek je už mnohem rychlejší.

Švédské křížovky jsou ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat Reader). Pro jejich vytištění je ovšem potřeba lepší tiskárna (nejlépe laserová či inkoustová), neboť po vytištění na jehličkových tiskárnách si asi moc nezaluštíte.

Křížovky ve formátu *.pdf


Další typy křížovek (pouze ve formátu HTML)

Střídavá křížovka
Střídavá křížovka

Shluková křížovka
Shluková křížovka

Slabiková křížovka
Slabiková křížovka

Webmaster ©2001-2005